Ognabredden – Steinkjer

Velkommen til nye leiligheter i Steinkjer - Bygging vedtatt.

Ognabredden vil bestå av totalt 18 leiligheter fordelt på 2 trinn.
Første byggetrinn er anonsert for salg og vil bestå av 10 leiligheter mot elva.

Alle leiligheter leveres med carporter forberedt for montering av lader for el-bil. Slette overflater og store balkonger. Kjøkken leveres av Interiørsenteret Verdal.

Beliggenhet

Leilghetene ligger i elvekanten med balkongene mot elva i sør. Kan det bli bedre å nyte utsikten, solen og harmonien fra elva på din egen balkong med denne beliggenheten?

Planområdet ligger i Steinkjer, Mellom Ogndalsvegen (Fv 762) og Ognaelva direkte øst for Midjøbrua. Eiendommen er i dag delvis bebygd og ligger i et område med omkringliggende småhusbebyggelse. Planområdets størrelse er på ca. 5,7 daa.

Innenfor planområdet er det regulert inn et stort felles grøntareal. Det er også grøntområder som skogen til vest og elvebredden som er godt egnet for rekreasjon og leik i nærheten. Det er også golfbane i nærheten. Dette gjør at planområdet har gode muligheter for aktiviteter, leik og rekreasjon for både unge, gamle og funksjonshemmede. Det er også kort avstand til både barnehage og skole. Risgropa familiebarnehage og Fagerheim kommunebarnehage ligger ca. 450m øst for planområdet og Guldbergaune førskole ligger ca. 1km vest. Byafossen barneskole ligger ca. 1,5 km i retning øst langs Ogndalsvegen (fv762) og videre nord langs Helgesvegen (fv 269). Steinkjer ungdomsskole og Steinkjer vgs. ligger ca. 1km vest for planområdet.

 

Register din interesse idag!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.