TOMTEUTVIKLING

Om du har sentral tomt kan sjansen være stor for at både du, vi og en rekke boligkjøpere kan få noe å glede seg til.

Tomteutvikling

UTVIKLING!
Vi er alltid på jakt etter nye tomter for boligbygging. De bør ha en størrelse som muliggjør oppføring av minimum 4 boliger. Vår kompetanse, initiativ, erfaring og nettverk av gode samarbeidspartnere gjør det mulig å skape boligområder med kvalitetene som gjør at folk trives. Boligprosjekter utviklet av NYboli kjennetegnes av høy fokus på brukervennlighet, gjennomtenkte planløsninger og høy boligstandard til riktig pris. NYboli er alltid på jakt etter nye tomter for utvikling av boligeiendommer. Kontakt oss. Vi skaper verdier.

VI ER INTERESSERT I ALLE TOMTER:

  • Regulerte ubebygde tomter
  • Nærings- og industriområder som kan egne seg for fremtidig boligformål
  • Fremtidige boligområder som ligger inne i kommunens kommuneplan
  • Bebygde eiendommer og tomter som har potensial for ombygging, nybygging eller rehabilitering
  • Ubebygde områder som kan egne seg for fremtidig boligformål.

KORT SAGT: ALT FRA VILLA EIENDOM MED «EPLEHAGE» TIL NYE STORE UBEBYGDE AREAL.

Tomteutvikling2